WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı işbu siteye girmek ve kullanmakla İNFADEMY web sitesini kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne bu kullanım koşulları dışındaki yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez. İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, İşbu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır.

İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi işbu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, herhangi bir sebeple web sayfası sunumu işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.

Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin tasarrufundadır. İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

İNFADEMY Eğitim Danışmanlık ve Menajerlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, işbu siteye girmek veya siteyi kullanmakla tüm bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmakta olup, ortaya çıkabilecek her tür ihtilafların hallinde, Türk kanunları uygulanmak şartıyla, İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.